Sternik motorowodny

Subskrypcja

Dopisz się do naszego newslettera
Niniejsze dane osobowe podaję dobrowolnie.

Podaj e-mail:
 
dodajusuń

Księgarnia morskaZintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW - www.stcw.plNasz kanał na youtube.comChorwacja jachty

Uprawnienia motorowodne

Uprawnienia sternika motorowodnego:

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach ¶ródl±dowych
2. Prowadzenie jachtów motorowych o długo¶ci kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych
3. Prowadzenie jachtów motorowych na pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mog± realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60kW.

 

Uprawnienia licencji do holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływaj±cych:

1. Uprawnie turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego.
2. Uprawnie turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływaj±cych, służ±cych do uprawiania sportu lub rekreacji z wył±czeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

 

Uprawnienia motorowodnego sternika morskiego:

1. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach ¶ródl±dowych.
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długo¶ci całkowitej do 18 metrów po wodach morskich.

< powrót