Kurs na stopień sternika motorowodnego

Subskrypcja

Dopisz się do naszego newslettera
Niniejsze dane osobowe podaję dobrowolnie.

Podaj e-mail:
 
dodajusuń

Księgarnia morskaZintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW - www.stcw.plNasz kanał na youtube.comChorwacja jachty

Obowiązujące w Polsce patenty motorowodne - wymagania i uprawnienia

PATENT WYMAGANIA UPRAWNIENIA
Sternik Motorowodny ukończone 14 lat, zdanie egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych, prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m po wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60kW.
Motorowodny Sternik Morski ukończone 18 lat, zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności oraz odbycie co najmniej dwóch rejsów pełnomorskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych, prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18m po wodach morskich
Kapitan Motorowodny posiadanie patentu Motorowodnego Sternika Morskiego; po uzyskaniu patentu Motorowodnego Sternika Morskiego odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości kadłuba co najmniej 7,5m oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20m oraz jeszcze jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń
Mechanik
Motorowodny
posiadanie stopnia sternika motorowodnego, zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności oraz zaliczenie stażu co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż
441kW.
pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.

 

< powrót